Video | Afscheid van de Raad

Posted on 85 CommentsPosted in Artikelen

Op 10 december 2020 kwam een reis van bijna 3 jaar tot een einde. Een reis waarin ik veel over mezelf en de wereld om me heen heb geleerd. Ik ben dankbaar voor iedereen die mij heeft bijgestaan tijdens dit avontuur. We verkeren momenteel in een mondiale crisis. Toch ben ik hoopvol over de toekomst, […]

De Wooncrisis | Wat zijn de Oorzaken en de Gevolgen

Posted on 84 CommentsPosted in Artikelen

Op deze Blog pagina hebben wij al onze visie gegeven over het structurele woningtekort in onze gemeente en  wat we gezamenlijk moeten ondernemen om dat op te lossen. Aan het woningtekort liggen een aantal oorzaken ten grondslag: een gebrek aan bouwlocaties, bureaucratie, bezwaarschrift procedures van belanghebbenden en omwonenden, mircomanagement van de politiek, wet- en regelgeving […]

WIJ! is voor Kernenergie als onderdeel van de Regionale Energie Strategie Brabant

Posted on 60 CommentsPosted in Artikelen

Het lijkt alsof gemeentepolitiek ver weg staat van het thema ‘kernenergie’, maar is dat werkelijk zo? In het Nederland van nu is dat helaas niet meer het geval. ‘Groene’ klimaatmaatregelen treffen burgers direct in hun portemonnee en het lokale bestuur heeft de verantwoordelijkheid om dat tot een minimum te beperken. Hoe klein of hoe groot […]

WIJ! is voor privatisering van Staalbergven en de Cultuurcentra

Posted on Posted in Artikelen

Er zijn in de gemeente Oisterwijk een aantal dossiers die niet stromen en die heel zwaar drukken op de gemeentelijke begroting. Deze dossiers zijn in ieder geval: Openluchtbad Staalbergven en Cultuurcentrum Tiliander en Den Boogaard. Deze dossiers vragen iedere keer heel veel aandacht en leiden tot voortdurende kopzorgen. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze kwesties is […]

WIJ! is voor meer Eigen Verantwoording in het Sociaal Domein

Posted on Posted in Artikelen

De oorspronkelijke taken van een gemeente richten zich op burgerzaken, openbare orde en veiligheid, stadsontwikkeling door te zorgen voor voldoende woonruimte en op verkeer en vervoer door te zorgen voor een goede doorstroming. Een andere taak speelt zich af op het gebied van onderwijs. De gemeente bestuurt het plaatselijk openbaar onderwijs en zorgt voor voldoende […]

Wie is Kim Tjoa?

Posted on 70 CommentsPosted in Artikelen

Kim Tjoa is geboren op 26 december 1965, opgegroeid in Edam en zoon van een Chinese vader en een Nederlandse moeder. Na zijn  middelbare school aan de R.S.G. te Hoorn, is hij Nederlands Recht en Internationaal recht gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Na tien jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat, is hij […]

WIJ! vindt belastingverhoging voor 2021 een slecht plan!

Posted on 54 CommentsPosted in Artikelen

Na de begrotingsoproer van 2019, ontbreekt het ook voor de begroting voor 2021 bij het huidige college van Burgemeester en Wethouders aan creativiteit en bereidheid om de inwoners van de gemeente Oisterwijk niet op te zadelen met financiële tekorten. Volgens dit bericht in het Brabants Dagblad moeten inwoners ook volgend jaar weer bijspringen om de gemeentelijke […]

Nieuwsbericht | Oisterwijk kiest – Kieskompas

Posted on 101 CommentsPosted in Artikelen

Op woensdag 18 november zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Alle inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren zijn van harte uitgenodigd om te komen stemmen! Hulp nodig bij het maken van een keuze? Gebruik het Kieskompas! Met het Kieskompas kun je jouw opvattingen vergelijken. Ga vandaag nog naar www.oisterwijk.nl/verkiezingen en vul het Kieskompas in. Doen!

WIJ! | Brondocument Kieskompas 2020

Posted on 15 CommentsPosted in Artikelen

Kieskompas: Valse Tegenstellingen – Dromen zijn Bedrog Kieskompas uit Amsterdam is een bedrijf dat politieke en maatschappelijke opinies in beeld brengt. Dat doet zij door middel van panel- en opinieonderzoeken en via een online applicatie waarmee kiezers hun eigen politieke opvattingen kunnen vergelijken met de officiële standpunten van politieke partijen. Kieskompas geeft geen ‘stemadvies’ maar […]

WIJ! Oisterwijk | Van Gaslighting wordt niemand warm

Posted on 115 CommentsPosted in Artikelen

Voor wie niet bekend is met de term ‘Gaslighting’. Dit is een vorm van psychologische manipulatie waarbij de pleger erop uit is zijn slachtoffer of tegenstander mentaal te ontredderen door bij deze twijfel te zaaien aan het eigen gezonde verstand. De gaslighter zal de werkelijkheid glashard ontkennen of precies het tegendeel beweren van eerder door […]

WIJ! Oisterwijk en Forum voor Democratie (FvD)

Posted on 43 CommentsPosted in Artikelen

Met de kop ‘Omstreden Forum voor Democratie doet soort van mee aan Oisterwijkse verkiezingen’ publiceerde Oisterwijk Nieuws op 14 september 2020 het bericht dat Forum voor Democratie (FvD) via WIJ! Oisterwijk ‘soort van’ mee zou doen aan de Oisterwijkse gemeenteraadsverkiezingen. WIJ! Oisterwijk hecht eraan op te merken dat zij een zelfstandige partij is met een […]

Opinie | Te kleine landbouwsector schaadt nationale belangen

Posted on 12 CommentsPosted in Artikelen

Als de landbouwsector door ondoordacht beleid te zeer beperkt wordt, komt innovatie in gevaar en verdwijnt er een belangrijk geopolitiek drukmiddel tegenover het opkomende China. Mooi dat het kabinet de komende vijf jaar 20 miljard uittrekt voor economische groei. Maar het is de vraag of de miljarden van het Wobke-Wiebesfonds de onzorgvuldigheid kunnen compenseren waarmee […]

Opinie | ’Strijd om gelijke kansen bron van discriminatie’

Posted on Posted in Artikelen

„Het uitgangspunt is niet om zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren, maar om gelijke uitkomsten te forceren via ’diversiteit’ en ’inclusie”, redeneert Frits Bosch. „Er raast een inclusiviteitspsychose en diversiteitsdwang door het Westen. Een gekte tot schade van allen. Nederlandse universiteiten, onderwijs, cultuur en bedrijfsleven krijgen met identiteitspolitiek te maken. Identiteitspolitiek is te omschrijven als […]

Interview | Marcel Crok: Parijse klimaatafspraken kunnen de vuilnisbak in

Posted on 16 CommentsPosted in Artikelen, Interviews

Wetenschapsjournalist Marcel Crok, bekend van het rapport ‘Ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen’ geeft in een interview met Roderick Veelo van RTLZ een relativerende kijk op de klimaatverandering. Het is volgens hem vooral symboolpolitiek en dat de klimaatafspraken van Parijs de vuilnisbak in moeten. Bekijk hieronder het interview met Roderick Veelo van RTL Z. […]

Opinie | Als we de klimaatdoelen willen halen, moet ook kernenergie een kans krijgen

Posted on 64 CommentsPosted in Artikelen

Om klimaatdoelen te halen is het nodig, kernenergie ook mee te nemen in de berekeningen, schrijft Geert-Jan de Haas, programma-manager nucleair onderzoek bij NRG in Petten. De aandacht voor kernenergie neemt toe. Minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat heeft de exploitant van kerncentrale Borssele gevraagd of ‘hij het technisch en bedrijfseconomisch mogelijk acht […]

Opinie | Verduurzaming is geen kerntaak van de woningcorporatie

Posted on 13 CommentsPosted in Artikelen

Vier jaar nadat een snoeihard rapport van de parlementaire enquêtecommissie de woningcorporaties maande zich te beperken tot hun kerntaak, gaan die woningcorporaties doodleuk aan de slag met de zoveelste nevenactiviteit: verduurzaming. Jan Paul Visser is daar niet gelukkig mee. De Nederlandse woningmarkt zit vast in een web van wet- en regelgeving waar de huidige problemen […]

Opinie | Geen stikstofcrisis, maar bureaucratische crisis: column Arno Wellens

Posted on 76 CommentsPosted in Artikelen

Bekijk hier de column van Arno Wellens in Cafe Weltschmerz Er is geen stikstof crisis maar een bureaucratische crisis die een Economische crisis met een grote snelheid dichterbij brengt. Het beschadigt de economie en bovendien ook nog het milieu. Nederland staat altijd vooraan om een doel te dienen terwijl de rest van Europa achterblijft. Dat […]