WIJ! is voor meer Betrokkenheid van de gemeentelijke organisatie

Posted on Posted in Artikelen

Vorm boven inhoud

Een van de belangrijkste kenmerken van een ambtelijke organisatie is wel dat in veel gevallen de vorm boven de inhoud wordt geplaatst. Het volgen van procedures, regels en protocollen door medewerkers, wordt belangrijker geacht dan wat er wordt besloten. Iedereen kent wel voorbeelden van deze handelwijze als is het maar de discussie die je soms met een boa hebt over het parkeren van je auto of met de gemeente over een vergunning over bijvoorbeeld een dakkapel. Het gaat dan meestal over minuten en centimeters. Op de website van de nationale ombudsman of in de krant staan talrijke voorbeelden van de uitwassen van deze cultuur. In het bedrijfsleven is het net andersom. Daar is de klant koning en wordt er alles aan gedaan om zo snel als mogelijk te leveren wat wordt gevraagd. Hoe dat gebeurt is veel minder belangrijk. Als het maar gebeurt.

Betrokkenheid en Verantwoording nemen voor je domein

Overheidsinstanties worden ons verkocht als dienstverlenende instellingen. Daarvoor betalen we ook belastingen. Helaas stoten burgers steeds weer hun teen tegen dezelfde steen als ze verwachten als koning te worden behandeld. Anno 2020 zou je toch mogen verwachten dat deze ouderwetse cultuur als onwenselijk wordt gezien en dat er maatregelen worden genomen om dat te veranderen. Betrokkenheid is hier de sleutel tot de oplossing. Zodra medewerkers zich daadwerkelijk betrokken voelen bij hun werk, bij hun (interne) klanten, bij de organisatie, bij de integraliteit van werken, de waarde die het in het maatschappelijke verkeer creëert en bij wat er in de wereld speelt, dan zal je zien dat er meer aandacht komt voor de inhoud in plaats van de vorm. De vorm is alleen maar bedoeld om medewerkers gevangen te houden in een zelf gecreëerd systeem, zich geen buil te laten vallen of de mogelijkheid te geven om zich in te dekken. Betrokkenheid leidt er ook toe dat er meer aandacht komt voor het efficiënt en effectief financieel managen van de gemeentelijke begroting. Het is en blijft abnormaal dat vrijwel iedere gemeente in Nederland aan het einde van het jaar meer heeft uitgegeven dan dat er is binnengekomen. Het is de verantwoording van alle medewerkers binnen de organisatie om met oplossingen en maatregelen binnen hun domein te komen om dat te voorkomen. Het is onredelijk om elk tekort af te wentelen op de eigen inwoners door de belastingen en heffingen te verhogen terwijl er weinig tot niets wordt ondernomen om financiële gaten te dichten. Betrokkenheid bij de eigen organisatie en bij de mensen voor wie je het doet, betekent dat je dit niet normaal vindt en dat je bereid bent daar ook rekenschap over af te leggen. Dat heet met een duur woord ‘accountability’. Zelfinstandhouding verdwijnt hierdoor en het opent de weg naar een op moderne waarden gebaseerde organisatie. Dat is wat inwoners van de professionals op het gemeentehuis mogen verwachten, toch?

Lees in dit artikel over hoe het gemeentebestuur van Loon op Zand haar verantwoordelijkheid neemt

Volg ons op