WIJ! is voor Kernenergie als onderdeel van de Regionale Energie Strategie Brabant

Posted on Posted in Artikelen

Het lijkt alsof gemeentepolitiek ver weg staat van het thema ‘kernenergie’, maar is dat werkelijk zo? In het Nederland van nu is dat helaas niet meer het geval. ‘Groene’ klimaatmaatregelen treffen burgers direct in hun portemonnee en het lokale bestuur heeft de verantwoordelijkheid om dat tot een minimum te beperken. Hoe klein of hoe groot onze bestuurders ook mogen denken. Calimero-gedrag is geen optie.

Regionale Energie Strategie

In het kader van de uitvoering van het in 2019 getekende Klimaatakkoord is Nederland bestuurlijk opgedeeld in 30 regio’s . De gemeente Oisterwijk maakt onderdeel uit van de Regio Hart van Brabant. In deze regio werken provincie, gemeenten en waterschappen samen om te komen tot het opwekken en besparen van duurzame energie. De energiestrategieën worden opgesteld in samenspraak met inwoners en andere belanghebbenden. Deze strategieën draaien met name rondom energieopwekking op basis van zon, wind en biomassa. Kernenergie, gas en andere fossiele brandstoffen moeten volgens het Klimaatakkoord verdwijnen. Dat is een politieke keuze geen natuurkundige. Daarmee is eigenlijk alles gezegd over de realiteit en haalbaarheid van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. De grote vraag is of deze andere manier van produceren van energie kan voorzien in de groeiende vraag daarnaar en of het ook leveringszekerheid kan garanderen? Anno 2020 zijn stroomstoringen uit.

Als je door de Blog pagina’s van WIJ! Oisterwijk bladert, dan kom je een aantal posts tegen waarin bij de klimaatmaatregelen vraagtekens worden gezet alsook over de haalbaarheid en de financierbaarheid daarvan. Ook hier geldt voor welk probleem is het Klimaatakkoord nu precies de oplossing? Is het werkelijk realistisch te veronderstellen dat politici en ambtenaren met belastinggeld in staat zijn om succesvol aan de thermostaatknop van moeder Aarde te draaien? Is CO2 werkelijk de oorzaak van klimaatverandering of wordt dat veroorzaakt door de cyclus van de zon? Is het wellicht zinvoller te investeren in maatregelen om ons aan te passen aan de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in plaats van daar tegen te strijden? Waarom hebben wij ooit dijken gebouwd? Sinds wanneer heeft God haar aardse schepping in handen gegeven van politici, ambtenaren, groene lobbyclubs en de belanghebbende industrie? Welke aflevering van het NOS journaal met deze aankondiging kunnen we daarover terugkijken?

Klimaatakkoord kost klauwen met geld

Feit is dat het klimaatakkoord burgers en bedrijven opzadelt met astronomische kosten. De schatting loopt op tot ongeveer € 1000 miljard voor de komende jaren. Het rendement? Misschien 0,00007 graden Celsius minder opwarming. Welk verschil maakt dit op wereldschaal? Het is belangrijk om te beseffen dat deze kosten burgers en bedrijven direct in hun portemonnee raken (verduurzaming woning, pand, van het gas af) en indirect door allerlei extra belastingheffingen om de transitie te subsidiëren. Dit alles in een periode dat het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden al decennia lang niet stijgt en door de Corona crisis nog verder onder druk zal komen te staan.

Als dit alles draait om een reductie van CO2, dan is nuchter beschouwd kernenergie de enige haalbare oplossing. Nucleaire energieopwekking is immers CO2 neutraal. Daar komt geen CO2 bij vrij. Bovendien levert kernenergie vele malen meer op dan de nieuwe productievormen en garandeert het leveringszekerheid. Dit haalt de druk af van de transitie en geeft iedereen de ruimte om in zijn eigen tempo die maatregelen te treffen die hij of zij wenselijk acht. Geen overheidsdruk meer op basis van misplaatst alarmisme maar intrinsiek gemotiveerde oplossingen.

In het directe (financiële) belang van haar inwoners heeft het gemeentebestuur dus de morele, maatschappelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat de regionale energiestrategie zo efficiënt en effectief is als mogelijk. Kernenergie, hoewel niet genoemd in het Klimaatakkoord omdat deze industrie door de voorzitters, Ed Nijpels en Diederik Samson, niet aan de tafels is uitgenodigd, behoort daarin een hele belangrijke rol te spelen.

In onderstaande video legt professor Kees de Lange uit waarom kernenergie de oplossing is voor een duurzame energievoorziening.

Tot slot, nog iets over de financiële haalbaarheid van het bouwen van kernenergie centrales. Lees dit artikel uit De Telegraaf van 23 september 2020: Onderzoekers weerleggen kritiek: ‘Kernenergie is betaalbaar’

 

 

 

 

 

Volg ons op

Comments are closed.