WIJ! is voor herbestemming AZC terrein

Posted on Posted in Artikelen

Wat hebben het AZC terrein in Oisterwijk en het huisvesten van arbeidsmigranten met elkaar overeen? Antwoord: het een kan het andere probleem oplossen.

Het is geen schande om na meer dan dertig jaar het standpunt in te nemen dat het moment is aangebroken dat het schip van de opvang van asielzoekers mag doorvaren. De gemeente Oisterwijk en haar inwoners hebben in deze periode meer dan voldoende aan hun maatschappelijke en morele verplichting voldaan om mensen tijdelijk een veilige haven te geven. Het is nu aan andere gemeenten om het stokje over te nemen en aan de wereld te laten zien dat zij bereid zijn tot eenzelfde inspanning. Aan alles komt een einde. Zo ook aan de opvang van asielzoekers in Oisterwijk.

De noodzaak daartoe wordt mede ingegeven door de groeiende behoefte van het lokale bedrijfsleven aan goed en vakbekwaam personeel dat, helaas, overwegend gerecruteerd wordt in het buitenland. De grote industriële werkgevers in Oisterwijk staan te springen om mensen en adequate voorzieningen om ze tijdelijk te huisvesten.

Voor een gemeente als Oisterwijk is het belangrijk om een kritische massa aan bedrijvigheid binnen de gemeente grenzen te hebben. Het versterkt de lokale economie en ondernemers profiteren er met elkaar van. Het zorgt tegelijkertijd ook voor lokaal werkgeverschap. Een sterke lokale economie, zorgt voor meer sociale cohesie en voor de noodzakelijke (financiële ) weerbaarheid. Dit belang of deze urgentie zou bij iedereen die zich voor onze gemeenschap inzet op het netvlies moeten staan. Lokaal ondernemerschap is daarom net zo belangrijk als al het andere dat op gemeentelijk niveau speelt.

De huisvesting van arbeidsmigranten in de gebouwen van het voormalig AZC heeft als voordeel dat het niet ten koste gaat van de reguliere woningbouw. Er vindt, zoals nu, dus geen verdringing meer plaats. Bestaande en nieuw te bouwen woningen blijven beschikbaar voor woningzoekenden in onze gemeente.

Bovendien wordt op deze manier de gemeente verlost van een dossier (huisvesting arbeidsmigranten) waarop beleid zou moeten worden ontwikkeld en dat op dit moment in de steigers wordt gezet. Dit scheelt weer tijd, energie en middelen, die veel beter aan andere zaken kunnen worden besteed. Kijken we naar de principes van WIJ!, dan kunnen we stellen dat op deze manier een aantal dossiers weer beter zullen gaan stromen Tegelijkertijd brengen we daarmee ons huis weer een beetje meer op orde.

Lee’s hier de tekst van de Bestuursovereenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en het COA.

 

 

 

Volg ons op

Comments are closed.