WIJ! geeft boeren Rust, Realiteit en Regelruimte

Posted on Posted in Artikelen

Wonen op het platteland

Wonen in een landelijk gebied betekent dat je kan genieten van alles wat groeit, bloeit en leeft in de bossen, de vennen en op landerijen. Wonen op het platteland betekent ook genieten van de boer die voort ploegt en zijn veestapel verzorgt om ons te voorzien van voedsel. Melk komt niet uit het schap bij de supermarkt, maar uit de uier van een koe. In de discussie over de toekomst van land- en tuinbouw lijkt te worden vergeten dat als de boer niet voor dag en dauw opstaat om zijn werk te doen, we niets te eten hebben. Het boerenbedrijf is daarom van vitaal belang voor onze samenleving.

In het Nederland van nu is het helemaal in om je te bemoeien met hoe boeren hun bedrijf runnen. De moderne boer wordt door de regelmakers gemicromanaged van hier tot Tokio. Aan zijn opstallen zijn allerlei voorwaarden verbonden, aan de manier waarop dieren worden gehouden, het gras gemaaid moet worden, de mate van geuruitstoot, hoe om te gaan met mest, van het voer of de productie van gewassen, over alles moet de agrariër rekening en verantwoording afleggen. De boer is voor regelmakers en activisten een makkelijk doelwit. Hij kan immers zijn bedrijf niet zo maar verplaatsen. Het boerenbedrijf is grondgebonden en wordt van oudsher aan volgende generaties overgedragen. Met alle emoties die daarbij horen.

In lijn met deze politieke ontwikkeling is in het Raadsprogramma 2018 van de gemeente Oisterwijk een passage over intensieve veehouderij en geurbeleid opgenomen. Doel? Meer micromanagement vanuit de gemeente richting het boerenbedrijf. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 17 september 2020 ‘Toekomst van de Veehouderij’ heeft belangenorganisatie ZLTO Hart van Brabant een brief geschreven aan de gemeenteraad. Deze brief is hier te lezen. 

WIJ! Oisterwijk onderschrijft deze brief van harte. De inhoud daarvan is volledig in lijn met een aantal principes waar WIJ! voor staat. Namelijk alles is één. In de brief adviseert ZLTO een integrale aanpak te kiezen: ‘Bekijk het platteland als geheel en hak het niet op in kleine deelstukjes. Veehouderij, landschap, plantenteelt, het watersysteem, natuur, etc hangt allemaal samen. Sluit je aan bij bestaande ontwikkelingen en uitvoeringstrajecten. Deze ontwikkelingen spelen
op vele tafels.’ 

Ons principe ‘WIJ! vertrouwt jou! komt terug in de volgende aanbeveling: ‘Al onze boeren en tuinders staan voor grote uitdagingen, duidelijk is dat de productie duurzamer (klimaat, stikstof, geur, dierenwelzijn, economisch perspectief) wordt. Daar zal iedere boer op zijn eigen manier invulling aan geven op de wijze die bij hem, en zijn
bedrijf, past. De diversiteit aan bedrijven neemt alleen maar toe. Geef ze als gemeente ook de ruimte om deze transitie te maken.’

En tot slot ons principe van ‘FLOW, laat het moeiteloos stromen’ vinden we terug in dit advies: Stel vooraf geen standpunten vast die het proces van een gedragen landbouwvisie kunnen frustreren. Om het bijvoorbeeld bij voorbaat al te hebben over dieraantallen draagt niet bij aan een constructief gesprek en draagt ook niet bij aan de discussie waar we het eigenlijk met z’n allen over willen hebben namelijk het vinden van een antwoord op de maatschappelijke vraagstukken welke we gezamenlijk hebben. Een boer die niet meer kan ontwikkelen, in welke vorm dan ook, zal stil blijven staan en enkel nog maar de huidige situatie kunnen borgen. Hierdoor ontstaat in de praktijk geen verbetering en zetten we als gemeenschap dus ook geen stappen vooruit.

Wat WIJ! betreft is de tijd aangebroken om te stoppen met het micromanagen van agrariërs en hun bedrijf. Laat we ze vertrouwen geven, naar ze luisteren en ze bovenal de ruimte laten om, op hun manier en in hun tempo te werken aan een duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend juicht WIJ! iedere vorm van transitie richting natuur inclusieve landbouw toe. WIJ! heeft de indruk dat nut en noodzaak daarvan door de sector reeds wordt ingezien. Het is niet nodig ze elk moment van de dag op de huid te zitten. Dat werkt niet. Geef ze daarom rust en regelruimte!

 

 

Volg ons op

Comments are closed.